Segíthetünk?

Mérnökök következő generációja – milyen kihívásokkal kell szembenézniük?

A világ vezető mérnöki szimulációs szoftverének, az Ansysnak a forgalmazójaként az eConEngineering elhivatottan szeretné támogatni a jövő mérnök generációját. Ehhez fontosnak tartjuk, hogy minden mérnök hallgató – legyen szó akár villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, vagy bármely más mérnöki terület jövőbeli szakértőjéről – saját szakterületén belül megértse és megtanulja az alapvetéseket, összefüggéseket. Így a szakértelemre, készségekre, ismeretekre összpontosítva a tehetséges fiatalok sikeres mérnökökké válhatnak.

Mindehhez elengedhetetlen az egyetemen zajló oktatás és egyetemi oktatók szerepe, akik szintén hatással vannak a hallgatók szakmai fejlődésére. Az oktatóknak fontos látniuk, hogy nem célravezető kizárólag elméleti szakértőket képezni a hallgatókból, sokkal fontosabb, hogy újszerű tudást és naprakész látásmódot adjanak át a fiataloknak.  Fontos látni azt a jelenséget is, hogy sokan a diploma sikeres megszerzése után nem a továbbtanulást választják, nem folytatják tanulmányaikat mester-, vagy PhD. kurzuson, hanem inkább a munkaerőpiacon helyezkednek el. Ezek a pályakezdő fiatalok hamar egy mérnöki csapatban találják magukat, és meg kell tanulniuk, érteniük a vállalat és a csapat dinamikáját, munkafolyamatait, hogy beilleszkedjenek ebbe a számukra új közösségbe, munkakörnyezetbe.

Ahhoz, hogy sikeresen együttműködhessenek más mérnökökkel, kollégáikkal, elengedhetetlen, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni. A villamosmérnöki kar hallgatói számára például gyakran meglepő, hogy az „ellenállás” nem mindig az elektromos ellenállást jelenti, hiszen a gépészmérnökök az ugyanezen szó kapcsán gondolhatnak a hő- vagy mechanikai ellenállásra is. Előbb vagy utóbb a villamosmérnöknek és gépészmérnöknek is rá kell jönnie, hogy a hatékony együttműködéshez, fontos, hogy ugyanazt a „nyelvet beszéljék”, és ugyanazt a jelentéstartalmat kapcsolják az egyes szavakhoz.

Hogyan segíthetik az oktatók a hatékony kommunikációt, és mi a szerepük a mérnökképzésben azon túl, hogy az elméleti és gyakorlati tananyagot átadják?

A hallgatók fejlődését nagyban elősegíti, ha olyan feladatokat, projekteket kapnak, amelyek segítségével valós problémákon dolgozhatnak együtt más mérnöki tudományterületek hallgatóival. Az ilyen komplex feladatok során a villamosmérnökök például együttműködhetnek a gépészmérnök és az anyagtudomány szak hallgatóival, hogy megoldást találjanak a bemutatott kihívásokra, és ennek során közösen fedezhetik fel a tudományterületek kölcsönhatásait, csatlakozási pontjait. A projektek során megtanulják, hogyan kell hatékonyan együttműködni a problémák megoldásában, és hogyan tudnak közös kifejezésekkel, hatékonyan kommunikálni. Elengedhetetlen, hogy az elméleti rész tárgyalása mellett, a kellő gyakorlatot is elsajátítsák egy-egy csapatprojekt kidolgozása révén; így nem csak a saját mérnöki területük szempontjait értik meg, és tartják szem előtt, hanem az egymáshoz kapcsolódó diszciplínák összességét. Az oktatóknak tehát újszerű, friss szemléletre van szükségük, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű elméleti-gyakorlati példákkal szemléltessék az elsajátítandó tananyagot.

Fontos szerep hárul az oktatókra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű elméleti-gyakorlati példákon keresztül naprakész, friss tudást adjanak át a fiataloknak

 

És mik a legfőbb szempontok a munkaadók számára?

Túl az elméleti és gyakorlati tudáson, elengedhetetlenek az ún. soft skillek* egy sikeres pályafutáshoz, legyen az akár mérnöki, gazdasági, társadalomtudomány terület. Hogyan értjük meg és hogyan tudjuk definiálni szerepünket az adott vállalaton belül? Hogyan kell kommunikálni és együttműködni társosztályokkal, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni döntéshozókkal és munkatársainkkal? Csak néhány a legfontosabb kulcskompetenciák közül. A szakértelmen túl a potenciális munkavállaló személyiségének is hatalmas szerepe van a felvételi eljárás során, hiszen ez alapján a munkáltatók érzik, látják, hogy illeszkedik-e a jelölt a meglévő szervezeti struktúrába, hierarchiába.

Az elméleti és gyakorlati tudás mellett, elengedhetetlenek azok a személyes kompetenciák amelyek meghatározzák az egyén beilleszkedési-, motiválhatósági-, kezelhetőségi-, kreativitási jellemzőit

Az eCon Engineering Kft. – az Ansys magyarországi és Adria régióbeli hivatalos értékesítési partnereként – támogatást nyújt az egyetemek számára az Ansys és a legkorszerűbb mérnöki megoldások elsajátításában; szponzorálja többek között az egyetemi hallgatói csapatokat, lehetővé téve számukra az Ansys ingyenes, hallgatóknak szánt szoftververzióit és megadva a használatukhoz szükséges háttértámogatást és oktatást. Számos témában tartottunk már tréninget, továbbképzést, így is segítve a felsőoktatásban mind a tanulók, mind a tanítók naprakész technológiai tudásának elmélyítését, látókörük kiszélesítését.

Amennyiben kérdése merül fel a mérnöki szimulációkkal, az Ansys termékeivel vagy az eCon Engineering szolgáltatásaival kapcsolatban, keressen minket a sales@econengineering.com e-mail címen, vagy a +36 1 279 0320-as telefonszámon.

 

Forrás: Ansys

 

* A „soft skills” mindazon képességek ill. személyes kompetenciák összessége, amelyek a szakmai tudáson felül alapvetően meghatározzák a munkavállaló beilleszkedési-, motiválhatósági-, kezelhetőségi-, kreativitási jellemzőit.