Dante Megoldások

Segíthetünk?

Dante Heat Treat csomag

Korszerű szimulációs szoftver, mely elősegíti az alkatrészek, valamint előgyártmányok és a folyamatok hatékonyabb tervezését a hőkezelés során. A DANTE hőkezelési szimulációs szoftver egy végeselem módszer alapú program, amely termikus, széndiffúziós valamint kontinuum mechanikai összefüggéseket használ acél alkatrészek hőkezelésének virtuális modellezésére. A mérnökök a DANTE segítségével kiszámíthatják egy adott alkatrészben a hőkezelés után kialakuló feszültségállapotot, a fém szövetszerkezetének és fázisváltásainak alakulását és azok térfogathányadát, a keménységet és az alkatrész geometriai torzulását. A DANTE szimulációs eszköz közvetlenül párosít egy többfázisú anyagmodellt diffúziós és martenzites fázisátalakulási kinetikai modellekkel. Metallurgiai és hőkezelési szakemberek, folyamatmérnökök és tervezők számára a DANTE különböző hőkezelési szimulációs képességeket kínál, úgy, mint a melegítés, a cementálás, a folyadék közegű, gázos, permetes vagy befogásos edzés, temperálás és megeresztés. A rendszer emellett a népszerű végeselemes pre- és posztprocesszorokkal is összekapcsolható.

Folyamattervezés és előrejelzés

Az alábbiakban ismertetett segédeszközök adott alapanyaghoz, illetve annak hőkezelési folyamatának tervezéséhez nyújtanak segítséget. Diffúziós és keményítési folyamatok modellezhetők általuk.

VCarb

A VCarb kis nyomású (vákuumos) cementálási / betétedzési folyamat szenesítési és diffúziós fázisainak megtervezéséhez használható adott felületi széntartalom és keményítési mélység mellett. VCarb segítségével a szénprofil is lekérhető a felülettől számított mélység függvényében bármilyen, felhasználó által definiált cementálási folyamat során.


MatSim

A MatSim egy hatékony segédprogram, amely bármilyen fűtési/edzési/temperálási/megeresztési folyamathoz megbecsüli a hőmérséklet- és keménységeloszlást, a fázisok térfogathányadát és az alakváltozást. A fűtési/edzési folyamatokat idő-hőmérséklet táblázatos adatok vagy fűtési/hűtési sebesség-hőmérséklet-idő táblázatos adatok formájában lehet megadni.


GCarb

A GCarb a gáz közegű cementálási eljárás cementálási idejének becslésére szolgál ahhoz, hogy a kívánt keményítési mélységet elérjük specifikált karbon potenciál megadása mellett. A GCarb a felhasználó által megadott cementálási folyamatterv ismeretében a karbon profil becslésére is képes a felülettől számított mélység függvényében.


GNitro

A GNitro a gáz közegű nitridálási eljárás idejének becslésére szolgál ahhoz, hogy a kívánt keményítési mélységet elérjük specifikált nitrogén potenciál megadása mellett. A GNitro a felhasználó által megadott nitridálásii folyamatterv ismeretében a nitrogén profil becslésére is képes a felülettől számított mélység függvényében.

Anyagkarakterizáló segédeszköz

Az alábbiakban ismertetett segédeszközök az anyag viselkedésének előrejelzésére szolgálnak, különös tekintettel a keményíthetőségre, valamint egyes eszközök a DANTE által használt belső modellek paramétereinek kísérleti adatokhoz történő illesztését teszik lehetővé.

TTTGen

A TTTGen a DANTE anyagadatbázisban szereplő acélötvözetek fázisátalakulási állapotábráinak (TTT- és CCT-görbéinek) létrehozására szolgál.


CHTGen

A CHTGen a DANTE anyagadatbázisban szereplő acélötvözetek folyamatos melegítési görbéinek létrehozására szolgál.


Jominy Predictor

A Jominy Predictor a DANTE anyagadatbázisban szereplő acélötvözetekből készült Jominy rúd keménység- és mikroszerkezeti profiljának előrejelzésére szolgál.


DI Predictor

A DI Predictor a DANTE anyagadatbázisban szereplő acélötvözetek ideális átmérőjének előrejelzésére szolgál.