Segíthetünk?

Moldex3D

A Moldex3D egy olyan felhasználóbarát szoftvert kínál a tervezőknek, amellyel a koncepciókat virtuálisan, még a valós fröccsöntőszerszám létrehozása előtt gyorsan és költséghatékonyan validálhatják. Az interaktív felület magába foglalja a modellelőkészítéshez, számításhoz és az eredmények kiértékeléséhez szükséges funkciókat, megkönnyítve a szimulációs munkafolyamatot.

Moldex3D - Vezető szoftver valós 3D megoldással a fröccsöntés szimuláció világában

A Moldex3D a világ vezető fröccsöntés szimulációs CAE szoftvere. A Moldex3D a legjobb elemzési technológiával segít Önnek a fröccsöntési folyamatok legszélesebb körének mélyreható szimulációjában, valamint a terméktervek és a gyártás optimalizálásában. A magasfokú kompatibilitás és adaptivitás lehetőséget teremt gyors kapcsolat kialakítására a vezető CAD rendszerekkel, ezzel biztosítva egy rugalmas, szimulációval támogatott tervezési környezetet. A modernizált és felhasználóbarát Studio felületbe került integrálásra minden szükséges előkészítési és kiértékelési eszköz és funkció, a lehető leghatékonyabbá téve a szimulációs munkafolyamatot. Fedezd fel Te is a Moldex3D végtelen lehetőségeit!

 • Teljeskörű fröccsöntési analízis és vetemedés ellenőrzés
 • Geometriai hibák javítása a Moldex3D CADdoctor-ral
 • Szimuláció vezető CAD szoftverekbe ágyazva a Moldex3D SYNC modullal
 • Kísérlettervezés alapú paramétervizsgálat (DOE) az Expert modul segítségével
 • Rövidszálas kompozitok fröccsöntése
 • 3D hűtőcsatorna elemzés
 • Fröccsöntött termékek mechanikai elemzése
 • Viszkoelasztikus tulajdonságok és jelenségek
 • Forrócsatorna rendszer optimalizálás az Advanced Hot Runner kiegészítővel
 • Fém-, kerámia-, üvegporos fröccöntés szimulációja
 • Sajtolásos fröccsöntés ("Compression Molding") folyamat szimulációja
 • Innovatív fröccsöntési technológiák

Fedezd fel a(z) Moldex3D főbb jellemzőit!

Teljeskörű fröccsöntési analízis és vetemedés ellenőrzés

A Moldex3D segítségével azonosíthatók és minősíthetők olyan gyakori kitöltési problémák, mint az összecsapási hiba pozíciója és a minősége, folyási nyomok, légzárványok, beégési nyomok, dízelhatás, rövid lövés, kiegyensúlyozatlan kitöltés vagy ömledékhezitáció. Optimalizáld a gátpozíciót a gátkereső algoritmussal a lehető leghatékonyabb kitöltés elérése érdekében. Határozd meg a gátfagyás idejét az utónyomás beállításához, elemezd a beszívódási nyomokat, sorját vagy a lunkereket. Ellenőrizd a hűtési hatékonyságot, analizáld az elégtelen hűtésű zónákat (a termékben és a szerszámban egyaránt) és optimáld a hűtőrendszert! Elemezd a vetemedési eredményeket különféle mérési és vizualizációs funkciókkal.

Geometriai hibák javítása a Moldex3D CADdoctor-ral

A CADdoctor szoftver lehetővé teszi az adatcserét különböző CAD rendszerek között, a geometria egyszerűsítést, ellenőrzést és javítást. A program automatikus funkciók segítségével gyorsan és hatékonyan keresi meg és javítja ki a különböző modellhibákat, hozzájárulva a későbbi magas hálóminőség eléréséhez. A CADdoctor a STEP, STL alapvető fájlformátumok mellett kompatibilis többek között a Catia V5, Creo (Pro/E) vagy NX(UG) kiterjesztésekkel is.

Szimuláció vezető CAD szoftverekbe ágyazva a Moldex3D SYNC modullal

A Moldex3D SYNC segítségével elérhetővé válik a szimuláció alapú design és tervezés a felhasználók számára. A szoftverkörnyezet teljesmértékben beágyazottságra került olyan vezető CAD rendszerekbe, mint a Solidworks, PTC Creo vagy a Catia, lehetővé téve a designmódosítások azonnali szimulációs ellenőrzését. A felhasználóbarát felület átlátható munkamenetet biztosít, csökkentve ezáltal a modellelőkészítés és eredménykiértékelés idejét.

Kísérlettervezés alapú paramétervizsgálat (DOE) az Expert modul segítségével

Az Expert modul segíti a felhasználókat az olyan technológiai paraméterek optimalizálásában, mint például az utónyomás nagysága és ideje, hűtési idő vagy szerszám hőmérséklet. A Moldex3D Expert kiegészítője nemcsak létrehozza az egyes varációkat a teljes-faktoriális módszer vagy a Taguchi-módszer szerint, de ki is választja a felhasználó által megadott kimenetek szerinti optimális paraméterkombinációt. A speciális eredmények közé tartozik a válaszfelület is, mely vizualizálja az egyes paraméterek kimenetekre gyakorolt hatását. Ezzel a megoldással lehetővé válik különböző, előre definiált meglövési pontok, gátpozíciók összehasonlítása a vetemedési tulajdonságok és meretpontosság figyelembe vételével.

Rövidszálas kompozitok fröccsöntése

A Moldex3D Fiber modul segítségével a felhasználók megvizsgálhatják a szálorientációt a termék különböző részein, információt nyerhetnek a szálhossz- és száltartalom eloszlásról. A szoftver a kalkulációk során figyelembe veszi az áramlásból eredő anizotrópiát a mechanikai és a termikus jellemzők tekintetében is. Az eredmények alapján megvizsgálható a szálorientációból eredő vetemedés, és elemezhető az alkatrész szilárdsága akár a szoftveren belül, de lehetőség nyílik a nyert adatok mechanikai célszoftverek felé történő exportálására is. A FEA/Micromechanics Interface-n keresztül olyan eredmények továbbíthatók, mint a szálorientáció és száltartalom eloszlás, maradó feszültségek, hőmérséklet eloszlás, így ezek figyelembe vehetők a termék további mechanikai, szilárdsági analízisénél.

Fröccsöntött termékek mechanikai elemzése

A Moldex3D általános megoldást kínál alapvető mechanikai vizsgálatok elvégzésére. A szoftver egyszerűbb terhelési állapot hatására kialakuló feszültésg és deformáció eloszlási eredményeket biztosít, a szálorientáció és száltartalom eloszlásból fakadó anizotrópia, illetve az összecsapási hibahelyek gyengítő hatásának figyelembe vételével. A felhasználók erő, nyomás és elmozdulás peremfeltételeket, terheléseket alkalmazva végezhetik el elemzéseiket. A modul sokoldalúságának köszönhetően lehetőség nyílik a termék inzert kitöltés alatti deformációjának vizsgálatára, a szerszámlapok fröcscöntésből eredő terhelésének elemzésére vagy feszültéség mentesítő hőkezelés szimulációjára is.

Viszkoelasztikus tulajdonságok és jelenségek

A polimerek viszkoelasztikus viselkedésének szimulációban történő figyelembe vételével a tervezők betekintést nyerhetnek a termékben kialakuló maradó feszültségeloszlásra. A szoftver a maradó feszültségek alapján információt szolgáltat különféle optiki tulajdonságokról, mint például az áramlás hatására kialakuló kettőstörés, termikus eredetű kettőstörés, refraktív index és retardáció. További speciális, viszkoelaszticitáshoz köthető hibák is könnyen modellezhetők, mint például a szabadsugárképződés, folyásnyomok, vagy tigriscsíkozás ("tiger striping").

Forrócsatorna rendszer optimalizálás az Advanced Hot Runner kiegészítővel

Az Advanced Hot Runner modul lehetőséget biztosít a forrócsatorna tervezők számára az elosztórendszer kiegyensúlyozására, nyomásesés és hőmérsékleteloszlás ellenőrzésére és a hőegyensúly optimalizálásra. A felhasználók optimalizálhatják a fűtőszálak, -tekercsek elhelyezését és fűtési teljesítményét a gazdaságos és hatékony forrócsatornatervezés érdekében. A tűszelepvezérlés részletes szimulációja is elérhető, modellezhetővé téve a zárás hatására kialakuló feszültségnyomokat.

Fém-, kerámia- és üvegporos fröccsöntés

Ez a kiegészítő egyedülálló eszközt biztosít a fém-, üveg- és kerámiaporos fröccsöntés szimulációjához. A felhasználók elemezhetik a kitöltési folyamatot, nyírósebesség és porkoncentráció eloszlást, amely fontos tényező a tipikus folyási hibák felderítésére. A tervezők az eredmények alapján betekintést nyerhetnek a vetemedés, zsugorodás, maradó feszültségek alakulásába, lehetővé téve a zöld termék ("green part") jellemzőinek előrejelzését.

Sajtolásos fröccsöntés ("Compression Molding") folyamat szimulációja

A Moldex3D segítségével a felhasználók ellenőrizhetik és minősíthetik a jellegzetes fröccsöntési hibákat vagy szálerősítésű alapanyagok esetén elemezhetik a szálorientáció térbeli eloszlását. A tervezőknek lehetősége nyílik az adag („charge”) pozíciójának és nagyságának optimalizálására. A termékminőség előrejelzését a vetemedési eredmények segítik, hozzájárulva a méretbeli problémák megelőzéséhez.

Innovatív fröccsöntési technológiák

Világszerte számos fejlett fröccsöntési technológiát alkalmaznak. A technológiák összetettsége miatt a szerszámkészítés és a gyártás drágább, mint az általános fröccsöntés esetén. Ennek megfelelően a fejlesztés korai szakaszában elengedhetetlen a termékminőség ellenőrzése. A Moldex3D segít a mérnököknek a tervek validálásában és a hibák kivizsgálásában a többkomponensű fröccsöntés (Bi- and Co-injection molding), a gáz/víz rásegítéses fröccsöntés (gas/water assisted injection molding), a fröccssajtolás (injection compression molding), a habfröccsöntés (foam injection molding), a kémiai habosítás (chemical foaming) és a gyanta transzfer fröccsöntés területén (RTM).

Esettanulmányok

Kapcsolódó esettanulmányok

Kapcsolódó blogbejegyzések