Segíthetünk?

KFI 16

ISMÉTLŐDŐ MECHANIKAI, ILL. TERMIKUS IGÉNYBEVÉTELEK HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ ANYAGKIFÁRADÁS LÉNYEGI, DISSZIPATÍV JELLEGÉHEZ KÖTŐDŐ, PONTOS ÉS ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE, KÓDOLÁSA ÉS MÉRÉSSEL TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSA

Az eCon Engineering Kft. 221 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázaton, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal gondozásában. A 328 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból a „Ismétlődő mechanikai, ill. termikus igénybevételek hatására bekövetkező anyagkifáradás lényegi, disszipatív jellegéhez kötődő, pontos és általános eljárás kifejlesztése, kódolása, és méréssel történő igazolása” című projekt valósul meg.

ELSŐ MUNKASZAKASZ
Időtartama: 2018.03.01. – 2019.02.28.

1. részfeladat (időtartam: 2018.03.01. – 2019.02.28.)
Címe: Az irreverzibilis folyamatok Gyarmati-féle kormányzó elvének alkalmazása
Munkafolyamata: Az 1. részfeladat a K+F+I projektünk kutatási szakaszát fedi le. A kutatási szakaszban a következő öt fő munkafolyamat végrehajtása történt meg:
A) A témához kapcsolódó szakirodalom kutatása többek között a kisciklusú kifáradással, entrópia alapú kiértékelő módszerek jelenlegi állásával és a kifáradásra vonatkozó általános kiértékelő módszerekkel kapcsolatban.
B) A cégünknél használt végeselemes modellező rendszer (ANSYS) szimulációs modelljeinek részletekbe menő megismerése, hogy a jövőben a fejlesztendő eljárást illeszteni tudjuk ebbe a környezetbe.
C) A kifáradás számítására a gyakorlatban alkalmazott eljárások áttekintése, hogy szempontokat kapjunk az általunk fejlesztendő eljárás könnyű használhatóságára vonatkozóan.
D) Az egytengelyű húzó-nyomó fárasztóvizsgálatoknál jelentkező hővezetés próbatesten belüli, illetve a próbatest és a befogó közötti hatásának részletes vizsgálata. Ennek szükségessége a szakirodalom feldolgozása során vált világossá.
E) Definíciókat és alapvetéseket fogalmaztunk meg a kifáradás-számítás újfajta megközelítésére, ezzel szilárd elméleti alapot teremtve a fejlesztési szakasz munkafolyamataihoz.
F) Fárasztógép tervezése, a mérések elmélet hátterének összefoglalása.

MÁSODIK MUNKASZAKASZ
Időtartama: 2019.03.01. – 2020.02.29.

2. részfeladat (időtartam: 2019.03.01. – 2019.10.31.)
Címe: A kifáradási élettartamot becslő módszer kidolgozása, az erre épülő számítógépes algoritmus kifejlesztése, valamint a módszer validálását lehetővé tevő fárasztógép fejlesztése és összeállítása
Munkafolyamata: A 2. részfeladat a K+F+I projektünk fejlesztési szakaszának első felét fedi le. A következő három fő munkafolyamat végrehajtása történt meg:
G) Az előmérésekkel kapcsolatos dokumentációk előállítása
H) A szoftver fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációik előállítása
I) Számítási eljárás fejlesztésével kapcsolatos dokumentációk előállítása

3. részfeladat (időtartam: 2019.11.01. – 2020.02.29.)
Címe: A módszer validálását lehetővé tevő mérőberendezés kifejlesztése és megépítése
Munkafolyamata: A 3. részfeladat a K+F+I projektünk fejlesztési szakaszának második részét fedi le. Ebben a szakaszban a következő munkafolyamat végrehajtása történt meg:
J) A fárasztógép létrehozásával kapcsolatos dokumentációk elkészítése

HARMADIK MUNKASZAKASZ
Időtartama: 2020.03.01. – 2020.08.31.

4. részfeladat (időtartam: 2020.03.01. – 2020.08.31.)
Címe: A mérőberendezés továbbfejlesztése és a validációs mérések végrehajtása
Munkafolyamata: A 4. részfeladat a K+F+I projektünk utolsó fejlesztési szakaszát fedi le. Ebben a szakaszban a következő munkafolyamat végrehajtása történt meg:
K) A fárasztógép továbbfejlesztése
L) Validációs mérések
M) A szoftver validációja

További információ és projektvezető:
Kiglics Gábor
kiglics (at) econengineering.com


Pályázati beszámoló első lezárt munkaszakaszról
Sajtóközlemény projekt zárásáról