Pályázati beszámoló – 2022

Segíthetünk?

TÁJÉKOZTATÁS A KFI-112 PÁLYÁZATI MUNKA IDŐKÖZBEN ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL

Az eCon Engineering Kft. és az Infominero Kft. által alkotott konzorcium közösen dolgozik a 2018-1.1.2-KFI pályázati konstrukcióban elnyert „Mesterséges intelligenciával támogatott modellezési eljárások fejlesztése légcsavar és sárkányszerkezet együttműködésének optimalizálására” című projekten, melynek keretében az elmúlt hónapokban több jelentős mérföldkövet is teljesítettünk.

A projekt összköltsége meghaladja a 366 millió forintot, melyhez 244 millió forint támogatást nyújt a Magyar Állam az NKFI Alapból.

A terveknek megfelelően még 2021 nyarán lezajlott az ALTUS motoros vitorlázó repülőgéppel végrehajtandó repülési mérés sorozat első fele, amikor a repülőgép felületén és a közvetlen környezetében kialakuló statikus és torlóponti nyomásokat mértük a BME Áramlástan Tanszékkel közösen kidolgozott mérőrendszerrel. A nyomásmérést úgynevezett szalagos méréssel egészítettük ki, amely során a repülőgépre helyezett szalagok mozgását külső kamerákkal rögzítettük.

A mérési eredmények feldolgozását követően végeztük el az ALTUS repülőgép áramlástani szimulációit mind vitorlázó, mind pedig motoros üzemben – ezzel vizsgálva a légcsavar hatását a különböző repülési üzemállapotokban. A mérési és szimulációs eredmények összevetéséből látható, hogy az alkalmazott repülőgép modellezési eljárás és a konzorcium által fejlesztett Virtuális Légcsavar Modell a várakozásoknak megfelelően működik.

Az ALTUS repülőgép körüli áramlás vizsgálata mellett megalkottuk a motortér részletes áramlástani modelljét is, amely a légbeömlők hatékonyságának vizsgálatára szolgál.

Az itt megfigyelt nyomásesés és tömegáramok az alapját adják majd egy olyan eljárásnak, amely a motortér modellezése nélkül is képes lesz a beömlők által átlagosan elnyelt levegőmennyiség meghatározására, ezzel is gyorsítva az optimalizációs folyamatokat.

26.01.2022.
Zipszer Gábor projektvezető